БлизнятаКатегории Липа Iван ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал В однiєï бiдноï жiнки народилися сини-близнята. Якось уночi мати сидiла над колискою дiтей i думала про ïхню долю. Раптом бiля неï з'явилася людська тiнь i сказала, щоб жiнка попросила у Долi для своïх дiтей усе, що хоче. Мати побажала, щоб дiти не знали бiдностi, були щасливими й принесли щастя iншим: один — сучасним людям, iнший — майбутнiм. Доля вклала в душу одного хлопчика розумiння людських пристрастей i подарувала три яблучка — скляне, золоте й райське. Другому синовi Доля дала глибоку допитливiсть i подарувала маленьку земну кулю. Дiти пiдросли. Перший був балакучим, веселим, допитливим, а другий — мовчазним, спокiйним, замисленим. Коли хлопцi виросли, допитливий помандрував свiтом, а веселий збудував палату, але не просту, а з рiзними дивами. Цiлий день стояла юрба, оглядала будiвлю й весело реготала. Усi були задоволенi й нiби щасливi, л вили господаря. А коли хтось залишався невеселим, його запрошували до покоïв. Там було на що подивитися — i на кiмнати у формi гарбуза чи дзвiницi, i на собачок, одягнених як люди, i на мавп, i на акварiуми, i на слуг, що лiтали, як вихор. Якщо людей меншало, господар додавав до палати щось нове, ходив по ярмарках, запрошуючи подивитися на дива. Цiла краïна мала i того втiху. Але це ще не все. Були в палатах три кiмнати, в яких висiло по яблучку. Хто 6 найсумнiший туди не заходив, виходив веселим та задоволеним. Мовчазний ставав говiрким, обережний — вiдважним, журливий — смiхотливим. Жили люди, приходили в палату, були щасливi та веселi. I не помiтили, як сусiднiй цар крок за кроком захоплював ïхню землю, поки й не заволодiв усiєю краïною. Палату спалили, господар помер iз горя, а держава опинилась у неволi. Щастя батькiв обернулось нещастям для дiтей. Менший брат мандрував свiтом, пiзнав природу, людей. Коли повернувся додому, то побачив, що його народ поневолений чужинцями. В одному селi почув казку про чарiвнi барабан, млинок i шаблю, якi можуть допомогти врятувати народ вiд рабства. Вiдшукати цi речi здатнi двоє чорних, що лiтають — оглядають, двоє сiрих, що гризуть — шукають, та двоє рудих, що нюшать — приносять. Молодший брат зрозумiв значення казки й розгадав загадку. Дiстав двох воронят, двох сiрих щуренят i двох собачат. Вигодував ïх, навчив людськоï мови та й сам ïхньоï навчився. Щодня став посилати двох воронiв на схiд i на захiд, щоб знати, що дiється у свiтi i як можна повернути волю своєму народовi. Ворони, щури й собаки здобули в Британському королiвствi чарiвний млинок, у Китайському царствi — чарiвний барабан, з якого пiд гучний дрiб вискакують озброєнi козаки. Шаблю, з якою нiкого й нiчого не будеш боятися, мудрий брат дiстав iз допомогою океанського царя. Поставив мудрий брат чарiвний млинок, той закрутився вiд вiтру — i все змiнилося: слiпi стали зрячими, глухi стали чути, нiмi заговорили, бiднi стали багатими, а нещасливi — щасливими. I зрозумiли, що всi вони знаходяться в неволi. Кинулись до зброï — а ïï немає. Мудрий брат ударив у барабан, з'явилися козаки, побороли ворогiв у фортецi, але й самi не повернулися, бо затрималися в чарiвних яблуневих садах, якi виросли з яблук старшого брата. Тодi мудрий молодший брат узяв шаблю й пiшов ïх визволяти. Та й сам заснув. Розбудила його чарiвна земна куля, подарована Долею. Викорчував вiн шаблею сад, розбудив усiх барабанним боєм, прогнав разом iз вiйськом чужинцiв. Народ став вiльним, i сам мудрий брат iз старого чоловiка перетворився на прекрасного юнака. Коментар Казка 1. Липи навчає, що щастя людей — не пише в забавах i за-доволеннi власних потреб. Перш за все необхiдна воля — як особиста, так i народу, держави в цiлому. Вигаданi подiï, фантастичнi речi допомагають осягнути важливi iстини, такi як любов до батькiвщини, необхiднiсть свободи й турботи про майбутнє.

Метки Близнята, Липа Iван, ЛIТЕРАТУРНI КАЗКИ, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
Близнята